محصولات دارای تخفیف را در این دسته قرار دهید. تا در زمان ایجاد اسلایدر از دسته (تخفیف)، مشتری از طریق کلیک بر روی تصاویر اسلایدر به صفحه ی حاوی محصولات دارای تخفیف هدایت شود.

نامک تغییر نکند. در غیر این صورت محصولات در دسته تخفیف ها قرار نمیگیرند

فیلتر محصولات

دسته های محصولات

پاک کردن فیلترها
صفحه 1 از 11