زهرا عطایی

زهرا عطایی

زهرا سال ۱۳۷۵ توی تهران به دنیا اومده و لیسانس طراحی صنعتی داره .

زهرا خیلی دقیق و خوش اخلاقه و هدفش توی ناربن پیشرفت و یادگیریه …