فائزه مظفری

فائزه مظفری

فائزه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت داره و متولد ۱۳۷۵ از شهر تهران هست .
هدف فائزه تو ناربن یادگیری و پشتکاره و تمام تلاششو برای پیشرفت ناربن می کنه.