مریم سلطانی

مریم سلطانی

مریم سال ۱۳۶۳ توی تهران به دنیا اومده و کاردانی آمار داره .

هدف مریم کمک به رسیدن ناربن به اهدافشه و آرزو داره که ناربن رو در اوج موفقیت ببینه.