ملیکا بایرام زاده

ملیکا بایرام زاده

ملیکا سال ۱۳۷۵ توی تهران به دنیا اومده و لیسانس حسابرسی داره .

ملکیا خیلی وقت شناس و مسئولیت پذیرِ و هدفش توی ناربن تلاش برای پیشرفتِ ناربن و کمک به همکاران برای همیشه بهترین بودنه …