مهرنوش خوشگوار

مهرنوش خوشگوار

مهرنوش سال ۱۳۶۲ توی اصفهان به دنیا اومده و فوق لیسانس نقاشی داره .

مهرنوش با پشتکار و عاشق کار و نتیجه گراس و هدفش توی ناربن توسعه فروشگاه های ناربن در سراسر ایرانه …