ندا نعمتی

ندا نعمتی

ندا کارشناسی مهندسی عمران داره و متولد ۱۳۷۵ از شهر تهران هست .
هدف ندا تو ناربن کمک به رشد هرچه بیشتر ناربن و بالاتر بردن کیفیت فروشه.