نغمه جهانی

نغمه جهانی

نغمه متولد سال ۱۳۶۹ و توی بابلسر به دنیا اومده و لیسانس مهندسی کشاورزی و MBA از دانشگاه تهران داره

نغمه فوق العاده مسئولیت پذیر و بسیار مودب و متینِ، و هدفش توسعه برند ناربن و ارزش آفرینی برای مشتریای ناربنه.