نگار دشتی

نگار دشتی

نگار کارشناسی ارشد مهندسی صنایع داره و متولد ۱۳۷۰ از شهر کرج هست .
هدف نگار تسریع در تولید و افزایش تیراژ محصولات، کاهش ضایعات و اتلاف انرژی انسانیه.